Deze website maakt gebruik van cookies

Wij en geautoriseerde derde partijen gebruiken cookies. Meer informatie over de cookies, hun doel en hoe ze worden gedeeld, wordt volledig uitgelegd in de cookie-informatie. Om de best mogelijke gebruikerservaring te garanderen, klikt u op "Alles accepteren". U kunt ook voorkeuren opslaan of het gebruik van cookies weigeren, met uitzondering van noodzakelijke cookies. Cookies-informatie en meer

Privacy Statement


Privacy Policy

Hieronder willen wij u informeren over ons privacybeleid. Hier vindt u informatie over het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Wij nemen de in Duitsland geldende wetgeving inzake gegevensbescherming in acht. U kunt deze verklaring te allen tijde inzien op onze website.
Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes vertoont en niet volledig kan worden beschermd tegen toegang door derden.


Persoonlijke gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Voor zover op onze website persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Als er een contractuele relatie tussen u en ons tot stand moet komen waarvan de inhoud moet worden ontworpen of gewijzigd, of als u ons een aanvraag stuurt, zullen wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken voor zover nodig voor deze doeleinden (inventarisgegevens ). Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens voor zover nodig om u in staat te stellen de website te gebruiken (gebruiksgegevens). Alle persoonsgegevens worden slechts zo lang bewaard als nodig is voor het aangegeven doel (het verwerken van uw verzoek of het afhandelen van een contract). Er wordt rekening gehouden met fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen. In opdracht van de bevoegde autoriteiten kunnen wij in individuele gevallen informatie over deze gegevens (inventarisgegevens) verstrekken, voor zover dit nodig is in het kader van de strafrechtelijke vervolging, het afwenden van gevaar, het vervullen van de wettelijke taken van de grondwettelijke beschermingsautoriteiten of de militaire contra-inlichtingendienst of om intellectuele eigendomsrechten af ​​te dwingen.


Verklaring gegevensbescherming voor de webanalyseservice Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. We hebben IP-anonimisering geactiveerd. Op deze website wordt uw IP-adres daarom vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de browser-plug-in te downloaden die beschikbaar is onder de volgende link en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Cookies

We gebruiken cookies in sommige delen van onze website. Dit zijn identificatiegegevens waarmee we onze diensten tijdens uw bezoek meer individueel aan u ter beschikking kunnen stellen. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen. Als u geïnformeerd wilt worden over het gebruik van cookies door uw browser of deze wilt uitsluiten, dient u de betreffende browserinstellingen te activeren.


Nieuwsbrief

Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse für eigene Werbezwecke genutzt, bis Sie sich vom Newsletter abmelden. Die Abmeldung ist jederzeit möglich. Die nachstehende Einwilligung haben Sie gesondert oder ggf. im Verlauf des Bestellprozesses ausdrücklich erteilt:
('Newsletter abonnieren')
Ihre Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Wenn Sie den Newsletter nicht weiter beziehen wollen, dann können Sie sich folgendermaßen abmelden:
(Abmeldelink auf Startseite und im Newsletter)


Informatie, verwijdering, blokkering

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking, evenals het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor deze en andere vragen over persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres van de websitebeheerder.


Google Translate

Deze website maakt gebruik van de online vertaaldienst Google Translate. Wij distantiëren ons van de volledigheid en correctheid van de vertaalde teksten.